:Hajnówka, Warszawska 119
:856832067 | 608747758
:janczuk@noclegizubr.pl

Strona Główna

 

     Firma Żubr prowadzi sprzedaż środków poprawiających właściwości gleby i nawozów, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.


     Nawozy ekologiczne poprawiają właściwości gleby, stwarzając lepsze warunki dla rozwoju mikroorganizmów glebowych. Przyczyniają się także do utrzymania stałego poziomu próchnicy w glebie i przeciwdziałają jej ubytkowi.