:Hajnówka, Warszawska 119
:856832067 | 608747758
:janczuk@noclegizubr.pl

Kontakt

Warszawska 119
17-200 Hajnówka
tel. 85 6832067; 0 608747758
janczuk@noclegizubr.pl

Zapraszamy też na stronę www.noclegizubr.pl